Viktualier, med andra ord matvaror, kallades på den tiden vitalier.
De tyska sjörövare och äventyrare, som på vattenvägar försågo Stockholm med livsförnödenheter, fingo därför heta vitaliebröder.

Ur; Svenskarna och deras hövdingar av Verner von Heidenstam

Tillbaka