MUNICIPAL-SAMHÄLLE
BETYDELSE:Stadsliknande, tättbebyggt område på landsbygden som (i motsats till köping)
icke utgör egen borgerlig kommun, men vari vissa stadgar för rikets städer
äga giltighet o. som självt äger besluta om sina egna inre angelägenheter
oberoende av den kommun vartill området eljest hör.

MUNICIPAL-STYRELSE.
BETYDELSE: jfr kommunal-styrelse.  (numera bl. om utländska förh.) 
om en stadskommuns administration; äv. konkret, om sammanfattningen av 
de personer som handhava denna administration. Grundformen af Londons municipalstyrelse

Ur: Svenska Akademiens ordbok

Tillbaka